Børn og unge er det vigtigste vi har

Læserbrev, Skive Folkeblad, torsdag 26. oktober 2017
 

Børn og unge er det vigtigste vi har 

Vores vuggestuer og børnehaver skal derfor have de nødvendige ressourcer for at kunne sikre en høj kvalitet både fagligt og på det sociale område. 

I Skive kommune har vi en meget billig folkeskole, der samtidig leverer topkvalitet. Det skyldes i høj grad et engageret personale, der yder langt ud over hvad man kan forvente. Derfor skal der fremover sættes flere ressourcer af på området. Vores folkeskoler skal have et markant løft. Vi skal bevare den decentrale skolestruktur med flere mindre skoler, også selv om det kræver flere ressourcer.

Ungdomsuddannelserne skal styrkes for at modstå konkurrencen fra nabobyerne og de mindre årgange. 

De Radikale på Christiansborg har meldt ud, at de ikke vil bakke op om regeringens forslag om at fusionere og centrere de videregående uddannelser og flytte dem ind til landets største byer. De Radikale ønsker i stedet, at det også fremover skal være muligt at tage en uddannelse i mellemstore byer fordelt rundt i hele landet.  

Det er glædeligt for os på Skiveegnen, at De Radikale melder sådan ud. Vi er dybt afhængige af at kunne beholde vores læreruddannelse og øvrige videregående uddannelser på bla. Dania. At vi har disse uddannelser i Skive betyder, at mange unge mennesker vælger at tage deres uddannelse her i byen. Mange flytter hertil pga. studierne, og de er med til at skabe liv og dynamik på egnen. Det betyder også, at vores folkeskoler har rigtig mange dygtige lærere ansat, da op mod 90% bliver boende i området, hvor de tager deres uddannelse. 

På Skive College kan man tage uddannelser som kun udbydes få andre steder i landet – de står f.eks. for kompetenceudvikling for større virksomheder i hele landet f.eks. LEGO. Når GreenLaB bliver udbygget, vil virksomhederne have mulighed for at samarbejde med skoler og højere læreanstalter.

Vi skal gøre alt hvad vi kan for at få nyuddannede og børnefamilier til at blive boende på Skiveegnen – det gør vi ved at tilbyde dem gode jobmuligheder, skoler og institutioner, samt natur, kultur- og fritidsoplevelser!

Som kandidat for Skiveegnens Radikale er jeg glad for, at de Radikale på Christiansborg bakker op om decentrale uddannelser. Det er uhyre vigtigt for os i Skive at skabe og pleje en god kontakt til vores kolleger på Christiansborg, som træffer de overordnede beslutninger på mange forskellige områder.

Med venlig hilsen

Bent Dyrberg

Spidskandidat for de radikale

Havnevej 25

7800 Skive