MÆRKESAGER

Hvordan skal vi arbejde?
Jeg ønsker, at Skive Kommune skal blive bedre til at prioritere langsigtet, bæredygtig planlægning, reel borgerindflydelse og gennemskuelighed i beslutningsprocesserne. 

Vi skal have visioner og arbejde hårdt på at prioritere disse, for at fremtidssikre vores kommune. Dette arbejde skal bygge på dialog og gensidig tillid. Jeg foreslår regelmæssige møder med bestyrelse/medlemmer for afklaring af politiske projekter, så det bliver vores fælles politik, som folk har indflydelse på og ejerskab til. Jeg vil afholde møder med engagerede borgere, hvor de kan komme med ideer og forslag. 

Vi kan eksperimentere med lokale vejledende ”folkeafstemninger”, uden at politikerne skal løbe fra deres ansvar i forbindelse med svære beslutninger.

Hvilke politiske holdninger har jeg?
Jeg har en socialliberal samfundsopfattelse, hvor de enkelte borger skal støttes i at klare sig selv, men hvor samfundet skal tage vare på de svage.
En god økonomi er en nødvendig men ikke tilstrækkelig faktor for et godt samfund. De bløde værdier kan ikke måles, men er mindst lige så vigtige!
Er tilhænger af EU – pga fred, klima, miljø, fællesskab osv. Er tilhænger af subsidiaritetsprincippet men er modstander af bureaukratiet!


Politiske hovedområder:

Vi skal satse på: 

Kultur – indsatsområder: 
Vi skal have et kulturhus i Skive. Det kunne være den gamle elværksbygning. Kulturelt samråd skal støttes i deres arbejde for at samle og styrke kulturlivet på egnen. 

Vi skal udvikle kulturtilbuddene til børn og unge i hele kommunen. 
Vi skal udnytte de spændende muligheder der er i moleret på Fur.
Det selvorganiserede idrætsliv skal understøttes.

Beskæftigelse og bosætning:
For at skabe flere arbejdspladser og lokke nye virksomheder til, skal vi styrke udbuddet af fritidstilbud indenfor både kultur og idræt. 
Vi skal blive bedre til at udnytte vores beliggenhed ved fjorden.
Taxa-bus gøres meget mere fleksibelt – kan få de ældre til at blive længere tid i egen bolig – lettere for unge at komme omkring – også med børn

Social-og ældreområdet:
Vi skal give incitamenter til ældre og personer med handicap til at leve et sundt og aktivt liv, både fysisk og psykisk.
Autisme tilbud og andre områder hvor vi har ekspertviden skal udnyttes endnu bedre og vi skal samarbejde med andre kommuner, der har specialiseret sig inden for områder, hvor vi ikke er så stærke.
Ældre skal være længst muligt i eget hjem, men det må aldrig blive uværdige forhold for den ældre. 
Ny teknologi: Vi skal udnytte ny teknologi til at give mennesker et bedre liv. Det skal ikke være en spare øvelse.

Sundhed for alle: Der skal sættes ekstra ressourcer af til forebyggende tilbud. Det kan f.eks. være kulturtilbud. 

Børne- familieområdet: 
Decentral skolestruktur: Vi skal holde fast i den decentrale struktur og udnytte de fordele der er ved den og være indstillet på, at det koster ekstra ressourcer.

Samarbejde mellem ungdomsuddannelser: Antallet af unge falder i de kommende år og det er derfor vigtigt at ungdomsuddannelserne står sammen, så unge i området kan få så mange lokale uddannelsestilbud som muligt.

Erhvervs- turisme, klima- og energipolitik:
Støtte iværksættere: De skal hjælpes i det omfang det er muligt.
Geotermi: Den er sat på pause men skal ikke glemmes. 
Bioenergi – Nomi4s: Der skal forskes i nye energiløsninger. Her kan Nomi4S være én spiller. Andre virksomheder med tilknytning til GreenLab skal støttes evt. ved OPP.
Jenle: Stedet skal organiseres som en selvejende institution og have opbakning til at udbygge aktiviteter, søge fonde osv. 
Fur: Der er masser af uudnyttede potentialer både turistmæssigt og erhvervsmæssigt i at udvikle området, herunder Furs fossiler og Fur Museum.

Vi skal satse på RENT LIV ikke bare i ord men også i handling!