Økologi på Skiveegnen

Vision: Hele Skiveegnen økologisk

Der findes mange visionære landmænd på Skiveegnen.

Fremsynede mælkeproducenter tog for tredive år siden initiativ til at starte Thise Mejeri, der udelukkende laver økologiske mejeriprodukter. De har klaret sig langt bedre end landbruget i almindelighed. Dels er egnens økologiske landmænd dygtige til at producere mælk, dels er der visionære folk på mejeriet med leder Poul Pedersen i spidsen. Mejeriet er i dag landskendt for sine økologiske produkter, og vi der bor i området er stolte af det. 

Fremtiden ser lys ud, da flere og flere danskere (og udlændige) får øjnene op for de gode danske økologiske produkter. I stedet for at forsøge at producere lavprisprodukter, hvor konkurrencen på forhånd er tabt til lande med meget lavere lønninger, færre miljøkrav osv. skal vi satse på nicheprodukter. 

Her spiller Thise Mejeri en stor rolle. Tilliden til det danske ø-mærke (økologi), sporbarheden, det meget lave forbrug af medicin osv. gør, at vi kan lave produkter, som vil blive endnu mere efterspurgte i fremtiden.

Brandet Thise Mejeri er kendt og anerkendt i hele landet. Det kan vi udnytte her på egnen. 

Vi kan også få egnens planteavlere med. Endnu flere kan omstille til økologisk produktion. De kan også gå sammen og markedsføre endnu flere økologiske produkter fra lokalområdet. 

Der er også mulighed for at eksperimentere med andre produktionsformer, som f.eks. Skive Produktionshøjskole er i gang med. De forsøger bl.a. at opdrætte kvæg, der udelukkende går ude og spiser græs. Det kan give bedre dyrevelfærd og skabe stedbundne arbejdspladser for en gruppe mennesker, der har det svært på det traditionelle arbejdsmarked.

Mulighederne er uanede hvis landmændene vil. Der vil sikkert mangle kapital ved sådanne omlægninger og eksperimenter. Her kan kommunen hjælpe ved at være igangsætter, koordinator og deltage i OPP (Offentlig-private partnerskaber). Vi byboere kan også være med. Ud over at købe de gode produkter kan det for eksempel være ved at i fællesskab med landmændene at danne Skiveegnens andelsselskab med ovenstående som formål. 

Visionen er bæredygtig, værdsætter naturen, skaber arbejdspladser og underbygger vores motto RENT LIV.

En ny undersøgelse viser, at næsten 2/3 af alle danskere tror det er realistisk, at Danmark i 2050 er 100% økologisk. Lad os gå forrest i udviklingen.

Med venlig hilsen

Bent Dyrberg

Spidskandidat for de radikale

Havnevej 25

7800 Skive