Om Bent Dyrberg 

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg ønsker at arbejde med langsigtede løsninger indenfor grøn omstilling, bæredygtighed, bedre udnyttelse af fjorden, kysten og åen, styrkelse af kulturlivet samt lokale uddannelser.

Privat:
Jeg er 58 år, gift med Mette, far til 4 døtre:
Malene 32 år, oplevelsesøkonom, concept designer LEGO
Cille 29 år, studerer musikvidenskab
Bolette 29 år, studerer visuel kultur
Nina 22 år, studerer cognitive science

Uddannelser og beskæftigelse:
Cand.merc. i økonomi
PD i pædagogik
Pædagogikum / 4 handelsfaglærereksaminer
Lektor Skive College (34 år). Har været konstitueret vicedirektør, uddannelseschef, konsulent, lærerrådsformand mm
Selvstændig i over 30 år: konsulent, handel, udlejning mm

Hobbies og interesser:
Børnebørn (Frida, Fjord og Kirsa)

Jeg er aktiv kulturbruger. Jeg deltager i frivilligt arbejde, bl.a. bestyrelsen i Morads, Skive Vand og GF-Skive.
Interesser: Kultur og natur, miljø og etik, skiferier, gåture med vovsen, renovering af vores gamle hus, løb, cykling, økologi, vegetarmad.

Bestyrelsesposter:
Nuværende:
Sekretær i GF Skive og Omegn (29 år)
Suppleant i GF Forsikring A/S samt GF medlemsselskabet A/S (Godkendt af Finansiel stabilitet - Fit & proper vurdering) (4 år)
Bestyrelsesmedlem i Skive Folkeblad G/S (4 år)
Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Skive Vand A/S (4 år)
Bestyrelsesmedlem i MORADS (5 år)
Medlem af kontaktforum til udredning af mellemlager mm (1½ år)
Formand for Jenle-udvalget (4 år)

Tidligere:
Bestyrelsesmedlem i Skivehus Skole (4 år)
Bestyrelsesmedlem i Resen Børnehave (2 år)
Bestyrelsesmedlem i Tambohus Ungdomsskole (4 år)
Med til at stifte Feldingbæk Park Beboerforening, formand (4 år)
Med til at stifte Skive Rideklub – sekretær, næstformand, formand (13 år)
Medlem i Skive Menighedsråd (10 år)
Bestyrelsesmedlem, sekretær, formand i Skive Møntklub (8 år)
Medlem af repræsentantskabet i ’danmark’ (8 år)
Med til at stifte Natteravnene i Skive (5 år)
Bestyrelsesmedlem i Krabbesholm Højskole (4 år)
Medlem af Ringridderkomitéen (6 år)
Bestyrelsesformand for Quality Frames A/S (1 år)
Medlem af repræsentantskabet i Difko 44 (26 år)