Skive Fjordpark

 

Vision: Skive Fjordpark

Skiveegnen er beriget af en smuk natur og det meste af kommunen er omgivet af fjorden.

Det skal vi udnytte meget bedre. Både for at give os der bor her flere oplevelser og for at tiltrække turister.

Begge dele kan ske ved at etablere Skive Fjordpark.

Det vil være oplagt at bruge Strandtangen i Skive. Strandtangen bruges allerede i dag til Skive Festival, Skiveløbet og en række større og mindre arrangementer af forskellig art. Disse arrangementer skal selvfølgelig stadig være på området.

Men der er masser af uudnyttede muligheder i området. Fjordpark Skive kan blive byens og egnens naturlige udendørs mødested i sommerhalvåret.

Det kan være oprensning af stranden, hvor mudder mm. suges væk og erstattes af en rigtig flot strandsand og hvor der er sandbund et stykke ud i fjorden. 

Det kan være etablering af et par små øer lidt længere ude i fjorden, hvor man kan gå eller svømme ud og lege og solbade. 

Det kan være beachvolley baner og spændende bålpladser. Forestil dig små grupper der synger og spiser omkring bålet. 

Det kan være et badebassin i stil med Havbadet i Nørre Vorupør eller måske endda udbygget med flere lege og svømmemuligheder som i Aalborg Havnebad.

Det kan være en sammenbinding af fjorden, stranden og skoven som de har gjort i Vestre Fjordpark i Aalborg, der er et virkelig fint eksempel på en flot helhedsløsning.

Det skal være en professionel løsning, gerne med brug af dygtige landskabsarkitekter og andre, der forstår at tage hensyn til de natur- og landskabsværdier der er i området.

Parken vil blive til glæde for både børnefamilier der kan få en familiedag ved vandet, for dagplejere der kan gøre børnene fortrolige med strand og vand, for skoleklasser der kan bruge idrætstimer til udendørs svømning og biologtimer til at studere fisk, krabber og planter samt for unge der gerne vil hygge sig med guitarspil og bål på stranden.  

At Skive Fjordpark også vil tiltrække turister er kun en yderligere bonus. 

Det er vigtigt at have drømme og visioner. Nogle gange skal man føre drømmene ud i livet. Denne vision er forholdsvis let at realisere – hvis vi vil i fællesskab. Jeg vil gerne være med – vil du?

Med venlig hilsen

Bent Dyrberg

Spidskandidat for Skiveegnens Radikale

Havnevej 25

7800 Skive